Bekijk VragenCategorie: onderwijswanneer is het daltononderwijs ontstaan?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wanneer is het daltononderwijs ontstaan?
3 Antwoorden
JorisJoris answered 1 jaar ago
Daltononderwijs is in 1988 ontstaan door Dr. Howard Gardner en zijn collega's van de Harvard Graduate School of Education. Het is een op cognitie gebaseerde theorie van meervoudige intelligenties, die suggereert dat alle individuen verschillende combinaties van intelligenties bezitten en dat deze intelligenties sterke punten zijn die kunnen worden gebruikt om effectief te leren. Daltononderwijs blijkt vooral nuttig te zijn voor leerlingen die moeite hebben met traditioneel onderwijs, zoals hoogbegaafden, leerlingen met leerstoornissen of leerlingen met een Engelse taal. Daarnaast is het een effectieve aanpak voor volwassenen die hun opleiding willen voortzetten of na vele jaren afwezigheid terugkeren naar school.
FeddeFedde answered 1 jaar ago
Het Daltononderwijs ontstond in de vroege jaren 1800 toen John Dalton een nieuwe manier van onderwijs in wetenschap en wiskunde voorstelde die gebaseerd was op het werken met kleine groepen door individuele leerlingen. Dalton's idee was revolutionair in die tijd, en het duurde even voordat het aansloeg. Maar tegen het midden van de vorige eeuw was zijn methode de standaard manier van lesgeven geworden op de meeste scholen in Europa en Noord-Amerika. En zelfs vandaag de dag worden veel van de principes die Dalton ontwikkelde nog steeds gebruikt in moderne klaslokalen over de hele wereld.
WillemWillem answered 1 jaar ago
Dalton education is ontstaan in de jaren 70, opgericht door Dennis en Elsa Dalton. Hun visie was om een nieuwe benadering van leren te creëren die persoonlijker en praktijkgerichter zou zijn dan het traditionele onderwijssysteem. Het Daltonplan, zoals het bekend is geworden, is gericht op het individualiseren van het onderwijs en op de betrokkenheid van de leerlingen bij het leerproces. Tegenwoordig wordt Daltononderwijs toegepast op scholen over de hele wereld, waaronder veel van de beste privéscholen.