Bekijk VragenCategorie: schoollessenwanneer is het examen van maatschappijleer?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wanneer is het examen van maatschappijleer?
3 Antwoorden
ErnestErnest answered 1 jaar ago
Dit is een moeilijke vraag om definitief te beantwoorden, omdat het examen maatschappijleer door verschillende instellingen wordt afgenomen, elk met hun eigen rooster. We kunnen echter wel een algemene richtlijn geven over wanneer het examen maatschappijleer gewoonlijk wordt aangeboden De overgrote meerderheid van de sociale studies examens worden genomen tijdens de laatste twee jaar van de middelbare school, met de meeste studenten nemen ze tijdens hun junior of senior jaar. Sommige studenten kunnen het examen echter eerder afleggen, als ze een gevorderde cursus volgen of niet meer deelnemen aan de middelbare school voor sociale studies.
ErnestErnest answered 1 jaar ago
Het examen maatschappijleer is een toets die aan leerlingen wordt afgenomen om hun kennis en begrip van verschillende maatschappijleerconcepten te beoordelen. De precieze datum van het examen varieert van jaar tot jaar, maar het vindt meestal plaats in mei of juni. Voor meer informatie kunt u terecht bij de school van uw kind of bij de onderwijsinspectie van de staat.
LuukLuuk answered 1 jaar ago
Het examen maatschappijleer wordt afgenomen op woensdag 16 mei van 8.00 tot 11.00 uur. Het examen zal gaan over de stof van de units 1-4 van de cursus.