Bekijk VragenCategorie: onderwijswanneer is het hoger onderwijs?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wanneer is het hoger onderwijs?
2 Antwoorden
ErnestErnest answered 1 jaar ago
Hoger onderwijs verwijst meestal naar de scholing die na de middelbare school plaatsvindt. Dit kan zowel undergraduate als graduate onderwijs omvatten. In sommige gevallen kan het ook verwijzen naar postsecundair onderwijs, dat meestal wordt gevolgd aan een handelsschool of een gemeenschapsschool Er is geen eenduidig antwoord op de vraag wanneer het hoger onderwijs begint. Voor sommige mensen begint het meteen na de middelbare school. Anderen nemen een paar jaar vrij voordat ze aan een bachelorstudie beginnen. Weer anderen beginnen pas met hoger onderwijs als ze in de 30 of 40 zijn Uiteindelijk is de beslissing over het moment waarop je aan een hogere opleiding begint, een persoonlijke.
DaafDaaf answered 1 jaar ago
Er is niet één antwoord op deze vraag, aangezien hoger onderwijs voor verschillende mensen verschillende dingen kan betekenen. Voor sommigen betekent hoger onderwijs het behalen van een universitair diploma of een andere vorm van een gevorderd diploma. Voor anderen kan het betekenen dat zij gespecialiseerde cursussen of opleidingen volgen om nieuwe vaardigheden en kennis op te doen. En voor weer anderen kan het betekenen dat ze meer ervaring en kennis opdoen door voortdurend te leren en zich professioneel te ontwikkelen. Uiteindelijk is de beslissing over wanneer iemand een "hogere opleiding" heeft genoten subjectief en afhankelijk van iemands doelen en doelstellingen.