Bekijk VragenCategorie: huiswerkwanneer is het huiswerk uitgevonden?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wanneer is het huiswerk uitgevonden?
8 Antwoorden
GijsGijs answered 1 jaar ago
De eerste vorm van huiswerk werd waarschijnlijk gemaakt in het oude Griekenland. Studenten moesten vaak passages uit Homerus of andere teksten uit het hoofd leren en de volgende dag in de klas voordragen.
HesselHessel answered 1 jaar ago
Het eerste bekende gebruik van huiswerk is in de 9e eeuw door de moslimgeleerden Al-Biruni en Ibn Sahl. Zij gaven studenten huiswerk als voorbereiding op examens.
BrendanBrendan answered 1 jaar ago
Er is geen definitief antwoord op deze vraag, omdat verschillende geleerden de uitvinding van huiswerk aan verschillende mensen en tijdsperioden toeschrijven. Enkele van de vroegste verwijzingen naar huiswerk komen echter uit het oude Griekenland en China. In het oude Griekenland kregen leerlingen taken zoals het kopiëren van passages uit de Ilias van Homerus en het uit het hoofd leren van de Twaalf Tafelen - Wetten van het oude Rome. En in China kregen studenten vaak opdrachten om te oefenen met kalligrafie of rekenen. Hoewel er dus geen duidelijk antwoord is op de vraag wie huiswerk heeft uitgevonden, is het duidelijk dat het al eeuwen bestaat.
JorisJoris answered 1 jaar ago
Huiswerk werd begin 1900 uitgevonden als een manier om de academische prestaties van leerlingen te verbeteren.
CiscoCisco answered 1 jaar ago
Er is niet één antwoord op deze vraag, omdat het begrip huiswerk nogal breed kan zijn. In het algemeen kan huiswerk echter worden teruggevoerd tot het begin van de jaren 1800, toen leerlingen op scholen taken kregen om buiten het klaslokaal te voltooien.
WillemWillem answered 1 jaar ago
Er is niet één antwoord op deze vraag, omdat huiswerk in de loop der jaren veel verschillende vormen heeft aangenomen. Een van de eerste gedocumenteerde voorbeelden van huiswerk verscheen echter in China tijdens de Tang-dynastie (618-907 CE). Studenten kregen specifieke lezingen opgedragen die ze thuis moesten lezen en daarna op school moesten nakijken of bespreken.
DimitriDimitri answered 1 jaar ago
De eerste bekende verwijzingen naar huiswerk staan in de werken van enkele oude Griekse geleerden, zoals Plato en Aristoteles. Het duurde echter tot het einde van de jaren 1800 voordat huiswerk op grotere schaal op scholen werd gebruikt.
DaafDaaf answered 1 jaar ago
De eerste bekende verwijzing naar huiswerk is in de 14e eeuw.