Bekijk VragenCategorie: onderwijswanneer is het onderwijs open?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wanneer is het onderwijs open?
1 Antwoorden
ArnoArno answered 1 jaar ago
Er is niet één antwoord op deze vraag, omdat het kan variëren, afhankelijk van de onderwijsinstelling en het specifieke programma. In het algemeen hebben de meeste onderwijsinstellingen een open toelatingsbeleid, wat betekent dat iedereen zich kan aanmelden voor toelating, ongeacht hun academische staat van dienst of andere factoren. Sommige programma's kunnen echter selectieve toelatingscriteria hebben waaraan studenten moeten voldoen om voor toelating in aanmerking te komen. Bijvoorbeeld, veel medische en rechtenstudies hebben elk jaar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en vereisen vaak dat aanvragers zeer hoge cijfers en testscores hebben om te worden toegelaten. Andere programma's kunnen gewoon eisen dat studenten voldoen aan minimumkwalificaties om in aanmerking te komen. Uiteindelijk is het aan elke individuele school of opleiding om hun eigen toelatingsvoorwaarden vast te stellen.