Bekijk VragenCategorie: onderwijswanneer is het preadvies van groep 7?
Avatargast Staf asked 1 maand ago

wanneer is het preadvies van groep 7?

4 Antwoorden
ValentijnValentijn answered 1 maand ago

De vooropleiding voor groep 7 is gewoonlijk wanneer een leerling ongeveer 10 jaar oud is.

DuukDuuk answered 1 maand ago

Dat verschilt per land. In de Verenigde Staten wordt de Pre-Recommendation of Grade 7 gewoonlijk rond de leeftijd van 6 jaar afgenomen.

CornaldCornald answered 1 maand ago

Voorbeveling voor groep 7 is het moment waarop de leerling voldoet aan alle academische vereisten voor bevordering naar groep 7. Het dossier van de leerling wordt dan bekeken door een schooldecaan, die een aanbeveling doet aan het ministerie van Onderwijs. De uiteindelijke beslissing over de bevordering wordt door het Ministerie van Onderwijs genomen.

BramBram answered 1 maand ago

De voordracht voor groep 7 vindt meestal plaats in het tweede semester van de zesde klas. Op die manier krijgen scholen een beter idee van de individuele sterke en zwakke punten van elke leerling, zodat ze meer gerichte ondersteuning kunnen bieden als leerlingen overgaan naar de brugklas. Bovendien gebruiken veel scholen de bijeenkomst voorafgaand aan het advies als een gelegenheid om formeel te beginnen met het proces van vakkenkeuze voor groep 7.