Bekijk VragenCategorie: christelijke scholenwanneer is het protestantisme ontstaan?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wanneer is het protestantisme ontstaan?
4 Antwoorden
GijsGijs answered 2 jaar ago
Algemeen wordt aangenomen dat het protestantisme begon in 1517, toen Maarten Luther zijn Vijfennegentig Stellingen op de deur van de slotkerk in Wittenberg plaatste. Er waren echter eerdere bewegingen die voorlopers waren van het lutheranisme en als proto-protestantisme kunnen worden beschouwd    De eerste daarvan was de Lollardie in Engeland, die aan het eind van de 14e eeuw opkwam. Lollards waren christenen die een aantal leringen en praktijken van de gevestigde kerk aanvochten, waaronder corruptie van de geestelijkheid en de verering van heiligen. Zij waren radicaal in hun tijd, maar hun grootste invloed op het protestantisme was misschien wel hun nadruk op lekenparticipatie in het religieuze leven en hun bevordering van het lezen van de Bijbel in de volkstaal.
BrendanBrendan answered 2 jaar ago
Het ontstond in de 16e eeuw, tijdens de Protestantse Reformatie.   Het protestantisme is een stroming binnen het christendom die in de 16e eeuw in Europa ontstond als reactie op de doctrines en praktijken van de Katholieke Kerk. De protestanten verwierpen het gezag van de paus en andere religieuze leiders, en zij trachtten de kerkelijke leer en praktijken te hervormen volgens hun eigen overtuigingen. Als gevolg daarvan splitste het protestantisme zich af van het katholicisme en werd het een eigen godsdienst.
MaartenMaarten answered 2 jaar ago
Het protestantisme ontstond in het begin van de 16e eeuw, toen hervormers als Maarten Luther en Johannes Calvijn begonnen te protesteren tegen de leerstellingen en praktijken van de katholieke kerk. Het protestantisme is een tak van het christendom die een aantal verschillende kerkgenootschappen omvat, die allemaal geloven in het primaat van de Schrift en de noodzaak voor individuele gelovigen om rechtstreeks verantwoording af te leggen aan God. Hoewel er veel verschillende stromingen binnen het protestantisme bestaan, is de beweging over het algemeen verenigd door haar nadruk op persoonlijk geloof en individueel geweten.
StijnStijn answered 2 jaar ago
Het protestantisme ontstond in het begin van de 16e eeuw, toen een groep theologen die zich protestant noemden, zich losmaakten van de katholieke kerk. Zij hadden bezwaar tegen de praktijken van de kerk om aflaten te verkopen (vergeving van zonden in ruil voor geld) en tegen het gezag van de paus.   Sindsdien is het protestantisme uitgegroeid tot een grote verscheidenheid aan kerkgenootschappen, elk met hun eigen geloofsovertuigingen en praktijken. Vandaag de dag zijn er wereldwijd meer dan 900 miljoen protestanten.