Bekijk VragenCategorie: schoollessenwanneer is iets geschiedenis?
Avatargast Staf asked 1 maand ago

wanneer is iets geschiedenis?

2 Antwoorden
FrankyFranky answered 1 maand ago

In het algemeen wordt iets als geschiedenis beschouwd als het in het verleden heeft plaatsgevonden en nu deel uitmaakt van de openbare geschriften. Dit kan gaan van oude ruïnes tot recente nieuwsartikelen. In het algemeen geldt dat als iets niet meer gebeurt en alleen nog maar deel uitmaakt van het verleden, het als geschiedenis kan worden beschouwd 
Er zijn echter altijd uitzonderingen op deze algemene regel. Sommige mensen beschouwen bijvoorbeeld alles wat voor hun geboorte gebeurd is als geschiedenis, terwijl anderen alleen gebeurtenissen die honderden of zelfs duizenden jaren geleden gebeurd zijn als geschiedenis beschouwen. Het hangt echt af van het perspectief van de persoon 
Kortom, er is geen definitief antwoord op de vraag wanneer iets geschiedenis wordt. Het hangt allemaal af van de persoonlijke definitie van het individu.

WillemWillem answered 1 maand ago

Als het is bestudeerd en beschreven door historici.