Bekijk VragenCategorie: schoollessenwanneer is informatica ontstaan?
Avatargast Staf asked 2 weken ago

wanneer is informatica ontstaan?

1 Antwoorden
HesselHessel answered 7 dagen ago

Computerwetenschap bestaat al eeuwen in de een of andere vorm. Het duurde echter tot het begin van de jaren 1800 voordat Charles Babbage zijn analytische machine ontwierp en begon te bouwen, die wordt beschouwd als de eerste mechanische computer. Het moderne gebied van de computerwetenschap ontstond in het begin van de jaren 1950, toen John McCarthy de term “computerwetenschap” bedacht en de eerste conferentie over dit onderwerp organiseerde. Het vakgebied heeft zich sindsdien verder ontwikkeld en is nu een essentieel onderdeel van ons dagelijks leven.