Bekijk VragenCategorie: schoollessenwanneer is informatica ontstaan?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wanneer is informatica ontstaan?
2 Antwoorden
HesselHessel answered 1 jaar ago
Computerwetenschap bestaat al eeuwen in de een of andere vorm. Het duurde echter tot het begin van de jaren 1800 voordat Charles Babbage zijn analytische machine ontwierp en begon te bouwen, die wordt beschouwd als de eerste mechanische computer. Het moderne gebied van de computerwetenschap ontstond in het begin van de jaren 1950, toen John McCarthy de term "computerwetenschap" bedacht en de eerste conferentie over dit onderwerp organiseerde. Het vakgebied heeft zich sindsdien verder ontwikkeld en is nu een essentieel onderdeel van ons dagelijks leven.
ArnoArno answered 1 jaar ago
De eerste computers ontstonden in het begin van de 19e eeuw. Ze werden mechanische rekenmachines genoemd, en ze konden alleen door wiskundigen en wetenschappers worden gebruikt. In 1876 ontwierp Charles Babbage een machine, de Analytical Engine, die kon worden geprogrammeerd om elke berekening uit te voeren die met de hand kon worden gedaan. De machine werd echter nooit voltooid. In 1937 ontwikkelden John Atanasoff en Clifford Berry de eerste elektronische computer, die de Atanasoff-Berry Computer werd genoemd. Deze bewering wordt echter betwist, en sommige mensen zeggen dat de eerste elektronische computer in 1941 door Konrad Zuse werd gemaakt.