Bekijk VragenCategorie: lerarenWanneer kan een docent ontslagen worden?
Avatargast Staf asked 1 maand ago

Mijn kind op de basisschool werd ruw behandeld door haar docent. Ik wil graag dat er actie genomen wordt tegen deze docent. Wanneer en hoe  kan een docent ontslagen worden?

1 Antwoorden
EvertEvert answered 1 maand ago

Een leraar kan om verschillende redenen worden ontslagen, die in zijn contract staan. Enkele veel voorkomende redenen zijn verwaarlozing van de taken, ongehoorzaamheid aan de schoolleiding of moreel wangedrag. In de meeste gevallen zal de ontslagprocedure een vergadering met de leraar en zijn vertegenwoordiger omvatten, waarna het besluit ofwel zal worden aangekondigd of schriftelijk zal worden toegezonden. Als wordt besloten de leraar niet te ontslaan, krijgt hij meestal een proeftijd.