Bekijk VragenCategorie: lerarenWanneer kan een docent ontslagen worden?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
Mijn kind op de basisschool werd ruw behandeld door haar docent. Ik wil graag dat er actie genomen wordt tegen deze docent. Wanneer en hoe  kan een docent ontslagen worden?
4 Antwoorden
EvertEvert answered 2 jaar ago
Een leraar kan om verschillende redenen worden ontslagen, die in zijn contract staan. Enkele veel voorkomende redenen zijn verwaarlozing van de taken, ongehoorzaamheid aan de schoolleiding of moreel wangedrag. In de meeste gevallen zal de ontslagprocedure een vergadering met de leraar en zijn vertegenwoordiger omvatten, waarna het besluit ofwel zal worden aangekondigd of schriftelijk zal worden toegezonden. Als wordt besloten de leraar niet te ontslaan, krijgt hij meestal een proeftijd.
ErnestErnest answered 2 jaar ago
Er zijn een paar verschillende manieren waarop een leraar ontslagen kan worden. De meest voorkomende manier is als de leraar zijn werk niet doet of niet voldoet aan de normen van het schooldistrict. Een andere reden waarom een leraar ontslagen kan worden is als hij betrapt wordt op het gebruik van drugs of alcohol op schoolterrein, of als hij betrapt wordt op het hebben van ongepaste relaties met leerlingen. Bovendien kunnen leraren soms worden ontslagen om budgettaire redenen - als het schooldistrict moet bezuinigen en besluit om een aantal leraren te ontslaan, zullen de leraren die ontslagen zijn de eersten zijn om te gaan.
JorisJoris answered 2 jaar ago
Een leraar kan te allen tijde worden ontslagen, om welke reden dan ook, of helemaal zonder reden. Leraren in de Verenigde Staten zijn "at-will" werknemers, wat betekent dat ze op elk moment kunnen worden ontslagen, om welke reden dan ook (of zonder reden), met of zonder opzegtermijn. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel (bijv. als de leraar onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt), maar in het algemeen worden leraren beschouwd als "at-will" werknemers. Dit betekent dat zij om elke reden of helemaal niet ontslagen kunnen worden.
WillemWillem answered 2 jaar ago
Een leraar kan te allen tijde om welke reden dan ook worden ontslagen, met of zonder opzegtermijn, tenzij in zijn contract anders is bepaald. In de meeste gevallen zal een ontslag worden voorafgegaan door een of meer waarschuwingen of disciplinaire maatregelen. Hier zijn echter geen vaste regels voor en het verschilt van geval tot geval. Een schoolbestuurder kan het dienstverband van een leraar beëindigen om elke reden die hij geldig acht, of om geen enkele reden.