Bekijk VragenCategorie: onderwijswanneer kan er gestopt worden met naschoolse opvang?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wanneer kan er gestopt worden met naschoolse opvang?
4 Antwoorden
FrankyFranky answered 1 jaar ago
Er is geen pasklaar antwoord op deze vraag, want het juiste moment om te stoppen met naschoolse opvang hangt af van de individuele omstandigheden. Sommige ouders vinden het prettig om met de naschoolse opvang te stoppen zodra hun kind een bepaalde leeftijd of een bepaald niveau heeft bereikt, terwijl anderen de naschoolse opvang gedurende de hele schoolcarrière van hun kind kunnen blijven gebruiken. Uiteindelijk moet de beslissing om te stoppen met naschoolse opvang worden genomen op basis van wat het beste is voor uw individuele gezin Als u overweegt te stoppen met de naschoolse opvang van uw kind, moet u een paar dingen in gedachten houden. Ten eerste, evalueer de huidige behoeften van uw kind en bepaal of naschoolse opvang nog nodig is.
DimitriDimitri answered 1 jaar ago
Er is geen definitief antwoord op deze vraag, omdat het van de specifieke situatie afhangt. Meestal kan de naschoolse opvang echter worden stopgezet wanneer het kind oud genoeg is om alleen thuis te zijn of wanneer het voltijds naar school gaat.
BramBram answered 1 jaar ago
Naschoolse opvang kan worden gestopt als het kind 18 jaar wordt. Er is niet één definitief antwoord op deze vraag. De leeftijd waarop een ouder kan stoppen met de naschoolse opvang van zijn kind hangt af van verschillende factoren, waaronder de staat waarin hij woont, het soort naschoolse opvang dat wordt geboden en de arbeidsstatus van de ouders. In de meeste gevallen kan de naschoolse opvang echter worden stopgezet wanneer het kind 18 jaar wordt.
CiscoCisco answered 1 jaar ago
De naschoolse opvang kan worden stopgezet wanneer het kind volwassen genoeg is om alleen gelaten te worden, meestal rond de leeftijd van 12 jaar. De beslissing om met de buitenschoolse opvang te stoppen moet niet lichtvaardig worden genomen, omdat dit een aanzienlijke impact kan hebben op de financiën van het gezin. Als het kind echter verantwoordelijk en capabel genoeg is om na schooltijd voor zichzelf te zorgen, dan kan het tijd zijn om te overwegen de buitenschoolse opvang stop te zetten.