Bekijk VragenCategorie: onderwijswanneer krijg je een phd titel?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wanneer krijg je een phd titel?
6 Antwoorden
CiscoCisco answered 1 jaar ago
Er is geen universeel antwoord op deze vraag, omdat verschillende universiteiten en graden verschillende vereisten kunnen hebben. In het algemeen wordt een Ph.D. echter verkregen door het voltooien van een proefschrift of een ander groot onderzoeksproject onder leiding van een proefschriftadviseur of -commissie. Zodra het proefschrift is goedgekeurd, wordt de graad aan de kandidaat uitgereikt.
LuukLuuk answered 1 jaar ago
Wanneer je je undergraduate of graduate degree afrondt, krijg je meestal de titel "bachelor" of "master". Als je er echter voor kiest om te promoveren, krijg je na afronding van je promotie de titel "doctor". Het doctoraat is de hoogste academische graad die men kan behalen, en de titel is dan ook een teken van wat men bereikt heeft. In de meeste gevallen zult u worden aangesproken als "Dr. [Achternaam]" nadat u uw doctoraat hebt behaald en uw vergunning hebt verkregen om te praktiseren in het vakgebied dat u hebt gekozen.
DouweDouwe answered 1 jaar ago
Je krijgt een PhD-titel als je aan alle eisen voor je PhD hebt voldaan, wat meestal inhoudt dat je een uitgebreid examen moet afleggen, een proefschrift (een lang onderzoeksartikel) moet schrijven en verdedigen, en soms colleges moet geven als deeltijddocent.
MaartenMaarten answered 1 jaar ago
Om in aanmerking te komen voor een PhD-titel, moet je aan alle vereisten voor de graad hebben voldaan, inclusief de nodige examens en onafhankelijk onderzoek. De toekenning van de titel gebeurt meestal tijdens een diploma-uitreiking of Winter Convocatie. Het is echter niet ongebruikelijk dat studenten hun doctorstitel bij verstek ontvangen als ze niet in staat zijn de ceremonie bij te wonen.
PieterPieter answered 1 jaar ago
In de Verenigde Staten is de doctor of philosophy (PhD) een onderzoeksdiploma dat door universiteiten wordt uitgereikt. De PhD is de hoogste academische graad die op de meeste gebieden wordt uitgereikt. De gebruikelijke voorwaarde voor toelating tot een PhD-programma is een undergraduate graad met goede cijfers en bewijs van bekwaamheid om werk op graduaatniveau te doen. Sommige programma's laten echter studenten toe die al een masterdiploma hebben behaald. Over het algemeen moet een promovendus eerst slagen voor een reeks examens die "algemene examens" worden genoemd. Dit zijn mondelinge examens die worden afgenomen door een commissie van faculteitsleden. Na het behalen van de algemene examens voltooit de kandidaat een proefschrift (een lang onderzoekswerk). Dit proefschrift moet worden verdedigd in een mondeling examen door de commissie van de kandidaat.
DimitriDimitri answered 1 jaar ago
Een doctorstitel is een academische graad die in veel landen door universiteiten wordt verleend. De graad wordt verkregen door een programma van onderzoek onder toezicht af te ronden en een proefschrift of dissertatie te presenteren die blijk geeft van een substantiële originele wetenschap. Gewoonlijk wordt een doctoraat verleend na 3-5 jaar studie en origineel onderzoek, hoewel het ook langer kan duren. Na de succesvolle afronding van alle academische en mondelinge examens wordt de kandidaat gewoonlijk door de universiteit tijdens een diploma-uitreiking in de bloemetjes gezet.