Bekijk VragenCategorie: onderwijswanneer krijg je vmbo advies?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wanneer krijg je vmbo advies?
6 Antwoorden
BrendanBrendan answered 1 jaar ago
Je kunt een vmbo-advies krijgen als je in de derde klas zit. Nederland kent drie soorten voortgezet onderwijs: vmbo, havo en vwo. Het vmbo is een afkorting van VMBO wat staat voor Volksuniversiteit Maastricht Basis Onderwijs. Het is een vakschool die lager onderwijs biedt dan de havo en het vwo. Na afronding van het vmbo kunnen leerlingen aan het werk of verder leren op een havo- of vwo-school.
BrentBrent answered 1 jaar ago
Het vmbo-advies wordt gegeven als kinderen in de vierde klas zitten. Dat is het jaar waarin ze een toets maken die bepaalt naar welk type voortgezet onderwijs ze gaan.
GerbenGerben answered 1 jaar ago
Je kunt een advies krijgen van een vmbo-school als je in groep 3 zit. Het Nederlandse onderwijssysteem heeft namelijk een systeem waarbij alle kinderen getest worden om te kijken welk schooltype het beste bij hen past. Na de test sturen de scholen brieven met het advies. Als je het niet eens bent met het advies, is er een beroepsprocedure.
GerbenGerben answered 1 jaar ago
Vmbo-advies kun je krijgen in het laatste jaar van de basisschool. De eerste stap is het maken van een niveautest om te kijken in welke vmbo-stroom je het meest geschikt bent. Er zijn vier stromen: algemeen, technologisch, agrarisch en maritiem. Nadat je de test hebt gedaan, zal je school je informeren over de adviesbijeenkomst voor vmbo-advies. De bijeenkomst vindt plaats rond februari/maart en je ouders moeten met je mee. Je krijgt informatie over het type voortgezet onderwijs dat het beste bij je past en over het diploma dat je uiteindelijk zult halen.
AikeAike answered 1 jaar ago
Het Vmbo is een Nederlands beroepsonderwijsprogramma. Het is geen school, maar een onderwijstype dat leerlingen kunnen kiezen als ze klaar zijn met de basisschool. Er zijn drie verschillende soorten vmbo: het algemeen vmbo, het agrarisch vmbo en het technisch vmbo. Leerlingen die na het algemeen of agrarisch vmbo verder willen leren, kunnen naar het mbo of de universiteit gaan. Leerlingen die het technisch vmbo afronden, kunnen direct aan het werk. Het advies over wanneer je het vmbo moet kiezen, verschilt per land waar je het vraagt. In Nederland kiezen de meeste ouders en leerlingen het vmbo rond hun 12e à 13e jaar.
GerbenGerben answered 1 jaar ago
Vmbo-advies kunt u krijgen van de schooldecaan van uw kind, van een maatschappelijk werker of van een schoolpsycholoog. Het beste moment om advies in te winnen is als uw kind op de basisschool zit, zodat u er zeker van kunt zijn dat uw kind op de goede weg is voor succes op de middelbare school. U kunt echter ook op elk moment tijdens de schooltijd van uw kind advies inwinnen als u zich zorgen maakt over de vorderingen van uw kind.