Bekijk VragenCategorie: groepwanneer kun je doubleren in groep 5?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wanneer kun je doubleren in groep 5?
3 Antwoorden
FrankyFranky answered 1 jaar ago
Dit hangt af van het schooldistrict en de klassen. Gewoonlijk kunnen leerlingen naar het volgende niveau gaan wanneer zij het door het schooldistrict vastgestelde vereiste niveau hebben bereikt of overschreden.
FeddeFedde answered 1 jaar ago
Er is geen definitief antwoord op deze vraag, omdat het kan variëren op basis van de academische prestaties en volwassenheid van het individuele kind. Veel scholen hanteren echter een beleid waarbij leerlingen naar de volgende klas worden bevorderd als ze aan bepaalde academische en gedragsnormen hebben voldaan. Gewoonlijk gebeurt dit ergens in het vijfde schooljaar.
TeunTeun answered 1 jaar ago
De gemiddelde leerling doubleert in klas 5. Dit betekent dat de meerderheid van de leerlingen in groep 5 een lees- en rekenniveau heeft dat ten minste gelijk is aan dat van een leerling in de tweede klas. Sommige leerlingen zijn in de vierde klas al verdubbeld, anderen bereiken deze mijlpaal pas in de zesde of zevende klas. Dat hangt af van het groei- en ontwikkelingstempo van het individuele kind.