Bekijk VragenCategorie: groepwanneer mag groep 1 overdoen?
Avatargast Staf asked 4 weken ago
wanneer mag groep 1 overdoen?
1 Antwoorden
MaartenMaarten answered 3 weken ago
Groep 1 mag de toets overdoen als ze de eerste toets hebben gemaakt en niet tevreden zijn met hun score. Iedereen maakt fouten en iedereen kan baat hebben bij een herkansing. Het belangrijkste is dat je de tijd die je hebt na je eerste toets gebruikt om te leren van je fouten en de gebieden te identificeren waar je je moet verbeteren. Gebruik die kennis vervolgens om je studie te richten op die specifieke onderwerpen, zodat je bij de herkansing beter kunt presteren.