Bekijk VragenCategorie: groepwanneer mag groep 2 overdoen?
Avatargast Staf asked 4 weken ago
wanneer mag groep 2 overdoen?
1 Antwoorden
ZefZef answered 4 weken ago
Groep 2 kan de tafels van vermenigvuldiging herhalen als ze alle tafels van vermenigvuldiging tot en met 12x12 hebben geleerd.