Bekijk VragenCategorie: groepwanneer mag groep 3 overdoen?
Avatargast Staf asked 3 weken ago

wanneer mag groep 3 overdoen?

2 Antwoorden
JorisJoris answered 3 weken ago

Er is geen definitief antwoord op deze vraag, omdat het van een aantal factoren kan afhangen, zoals de regels en voorschriften van de specifieke groep, het beleid van het bedrijf, en zelfs het land waarin de overplaatsing plaatsvindt. Als algemene vuistregel geldt echter dat overplaatsing naar groep 3 meestal is toegestaan na het verstrijken van een bepaalde periode (meestal 6 maanden tot 1 jaar) en op voorwaarde dat er een openstaande functie in de gewenste groep beschikbaar is. Sommige bedrijven kunnen ook eisen dat werknemers een functioneringsgesprek hebben voordat ze worden overgeplaatst.

FrankyFranky answered 3 weken ago

Groep 3 mag overgaan als ze aan alle eisen voor hun groep hebben voldaan, waartoe ook het slagen voor het eindexamen behoort.