Bekijk VragenCategorie: groepWanneer verlaat groep 1 zijn stoel?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
Wanneer mag groep 1 zijn stoel verlaten?
8 Antwoorden
GijsGijs answered 2 jaar ago
Groep 1 verlaat zijn stoel wanneer het vliegtuig op kruishoogte komt en het lampje voor het vastmaken van de veiligheidsgordel uitgaat.
StijnStijn answered 2 jaar ago
Het antwoord op deze vraag kan variëren. Over het algemeen verlaat groep 1 zijn plaats nadat de rest van de groep is gaan zitten en de conducteur het sein tot instappen heeft gegeven. Het kan echter voorkomen dat groep 1 gevraagd wordt te blijven zitten zodat de leden van groep 2 aan boord kunnen gaan. In die gevallen verlaat groep 1 gewoonlijk het vliegtuig nadat groep 2 is gaan zitten.
MaartenMaarten answered 2 jaar ago
Groep 1 verlaat zijn plaats nadat iedereen in de groep aan de beurt is geweest.
EvertEvert answered 2 jaar ago
Groep 1 verlaat zijn plaats wanneer hij niet langer nodig is. Groep 1 is een aanduiding voor hulpverleners die getraind zijn in basic life support. Tot deze groep behoren politieagenten, brandweerlieden en paramedici. Wanneer zich een noodsituatie voordoet, wordt dit personeel ingeschakeld om de situatie te stabiliseren en zo nodig medische zorg te verlenen. Zodra de noodsituatie is opgelost, verlaat groep 1 de locatie zodat ander personeel het kan overnemen.
DimitriDimitri answered 2 jaar ago
Groep 1 verlaat zijn plaats zodra hij klaar is met zijn taak.
BramBram answered 2 jaar ago
Groep 1 verlaat zijn plaats aan het einde van de voorstelling.
PieterPieter answered 2 jaar ago
Groep 1 verlaat zijn stoelen zodra de film is afgelopen.
DuukDuuk answered 2 jaar ago
Groep 1 verlaat zijn plaats wanneer het tijd is om op te staan en het lokaal te verlaten.