Bekijk VragenCategorie: groepwanneer werd klas 6 groep 8?
Avatargast Staf asked 2 weken ago

wanneer werd klas 6 groep 8?

3 Antwoorden
PieterPieter answered 14 uur ago

Rang 6 werd rang 8 op de meeste scholen in de Verenigde Staten in het begin van de jaren negentig. Daarvoor was het gebruikelijk dat klas 6 junior high school werd genoemd.

AikeAike answered 14 uur ago

Het Amerikaanse onderwijssysteem verschilt van het onderwijssysteem in de meeste andere landen. De lagere school in de Verenigde Staten bestaat meestal uit de kleuterschool, klas 1 tot en met 5, en klas 6 tot en met 8 worden beschouwd als middelbare school. De middelbare school begint in klas 9.

TijmenTijmen answered 14 uur ago

In de Verenigde Staten is grade 6 in 1988 grade 8 geworden.