Bekijk VragenCategorie: lerarenwat als juf positief test?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wat als juf positief test?
5 Antwoorden
TijmenTijmen answered 1 jaar ago
Als een leerkracht positief test op een besmettelijke ziekte, zal het schooldistrict samen met de gezondheidsdienst nagaan welke leerlingen of personeelsleden mogelijk zijn blootgesteld. Afhankelijk van de ziekte moeten deze mensen worden behandeld of in quarantaine worden geplaatst.
ErnestErnest answered 1 jaar ago
Als een leraar positief test op drugs, zal zijn werkgever waarschijnlijk disciplinaire maatregelen nemen, die kunnen variëren van een waarschuwing tot ontslag. Afhankelijk van de staat en het schooldistrict kan de leraar ook strafrechtelijke sancties opgelegd krijgen.
ArendArend answered 1 jaar ago
Als een leraar positief test op drugs, zal zijn werkgever hem waarschijnlijk ontslaan. Afhankelijk van de staat kunnen ze ook worden beschuldigd van een misdrijf. Het testen van drugs is een gebruikelijke praktijk onder werkgevers, en de meeste staten hebben wetten die het testen van drugs voor bepaalde beroepen verplicht stellen.
GijsGijs answered 1 jaar ago
Als een leraar positief test op een besmettelijke ziekte, zoals tuberculose, zal het schooldistrict de leraar waarschijnlijk met administratief verlof sturen totdat hij of zij weer aan het werk kan. In sommige gevallen kan het schooldistrict ervoor kiezen de leraar te ontslaan.
MaartenMaarten answered 1 jaar ago
Als een leraar positief test op een gereguleerde stof, is zijn werkgever verplicht dit aan de staat te melden. Afhankelijk van de staat kan de leraar dan verplicht worden tot rehabilitatie of verlies van zijn of haar onderwijsbevoegdheid.