Bekijk VragenCategorie: schoolexamenswat betekent cito toets?
Avatargast Staf asked 2 maanden ago

wat betekent cito toets?

4 Antwoorden
DouweDouwe answered 2 maanden ago

De cito-toets is een evaluatie-instrument voor het onderwijs dat wordt gebruikt om de academische prestaties van een student te meten. Hij is ook bekend als de Cognitivelympics Achievement Test. De cito-toets () is oorspronkelijk in Nederland ontwikkeld en wordt in Europa en Noord-Amerika op grote schaal gebruikt 
 
 de cito-toets wordt afgenomen door Scholastic Testing Service en bestaat uit vier onderdelen: lezen, wiskunde, natuurwetenschappen en maatschappijleer. De totale score varieert van 0 tot 300 punten, waarbij elk onderdeel maximaal 75 punten waard is.

DouweDouwe answered 2 maanden ago

De CITO-toets is een cognitieve capaciteitentest die verschillende aspecten van je denkvermogen meet. Hij wordt vaak gebruikt als plaatsingstoets voor studenten die overwegen naar de universiteit te gaan. De CITO-toets blijkt een goede voorspeller te zijn van succes bij een studie aan een hogeschool of universiteit 
 
De CITO-toets beoordeelt uw vaardigheden op de volgende gebieden: verbaal redeneren, wiskundig redeneren, ruimtelijk redeneren, en algemeen probleemoplossend vermogen. De test is verdeeld in twee secties: de Raven’s Progressive Matrices (RPM) en het Cognitive Assessment System (CAS) 
 
De Raven’s Progressive Matrices sectie bestaat uit 38 vragen die geleidelijk moeilijker worden naarmate u ze invult.

StijnStijn answered 2 maanden ago

De CITO-toets is een streng ontworpen en algemeen erkende prestatietoets die de vorderingen van leerlingen op belangrijke academische gebieden meet. De toets wordt afgenomen bij leerlingen van groep 3 tot en met 8 en helpt opvoeders vast te stellen welke leerlingen aan de verwachtingen voldoen en waar ze eventueel extra ondersteuning nodig hebben. Omdat de CITO objectief en gestandaardiseerd is, is het voor opvoeders een belangrijk instrument om de sterke en zwakke punten van leerlingen vast te stellen. Bovendien kan de CITO, door de scores van leerlingen in de tijd bij te houden, ook worden gebruikt om de vorderingen van scholen en districten op het gebied van belangrijke onderwijsindicatoren te meten. Waar het op neerkomt: de CITO is een belangrijk instrument om de prestaties van leerlingen te meten en excellentie in het onderwijs te ondersteunen.

DimitriDimitri answered 2 maanden ago

De cito-toets is een beoordelingsinstrument dat wordt gebruikt om de cognitieve vaardigheden en het academisch potentieel van een kind te meten. De toets wordt vaak gegeven aan kinderen die naar de kleuterschool of de brugklas gaan, omdat het opvoeders inzicht kan geven in de leerstijl van een kind en hoe ze het beste geholpen kunnen worden in de klas. De cito-toets bestrijkt een reeks onderwerpen, waaronder taalvaardigheid, wiskunde en ruimtelijke relaties. Hoewel de specifieke kenmerken van de toets kunnen variëren, afhankelijk van de leeftijdsgroep die wordt getest, bevatten de meeste versies van de cito-toets zowel meerkeuzevragen als open vragen.