Bekijk VragenCategorie: huiswerkwat betekent huiswerk?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wat betekent huiswerk?
5 Antwoorden
ErnestErnest answered 1 jaar ago
De definitie van huiswerk is "een taak die aan een leerling wordt toegewezen om buiten het klaslokaal te voltooien" De meeste huiswerkopdrachten worden gegeven als een manier om nieuwe vaardigheden te oefenen, eerder geleerde stof door te nemen of als voorbereiding op toekomstige lessen. Soms geven leraren huiswerk als straf voor wangedrag in de klas. En soms vragen ouders hun kinderen huiswerk te maken om hen te helpen meer verantwoordelijkheid te leren.
ArnoArno answered 1 jaar ago
"Huiswerk" is een term die op scholen wordt gebruikt voor werk dat leerlingen buiten het klaslokaal moeten doen. Dit werk kan bestaan uit leesopdrachten, schrijfopdrachten, wiskundeproblemen en andere taken die leraren opdragen om leerlingen te helpen bij het leren en herzien van de lesstof.
ZefZef answered 1 jaar ago
Huiswerk is een opdracht die leerlingen van hun leraren krijgen om buiten het klaslokaal uit te voeren. Het bestaat meestal uit taken die bedoeld zijn om de lesstof te versterken en/of de leerlingen voor te bereiden op komende lessen.
CiscoCisco answered 1 jaar ago
Huiswerk is opgedragen werk dat buiten de normale klas moet worden gemaakt. Het kan worden toegewezen als extra oefening voor leerlingen die dat nodig hebben, of als straf voor leerlingen die in de klas niet aan de academische verwachtingen hebben voldaan.
ValentijnValentijn answered 1 jaar ago
Huiswerk is een academische opdracht aan leerlingen die meestal buiten de klas moet worden voltooid. Het wordt meestal door de leraar gegeven en is bedoeld om de lesstof te versterken.