Bekijk VragenCategorie: onderwijswat betekent onderwijsconcept?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wat betekent onderwijsconcept?
4 Antwoorden
DouweDouwe answered 1 jaar ago
Een concept in het onderwijs is een gegeneraliseerd idee over een specifiek onderwerp. Het is een abstractie die helpt om complexe situaties te organiseren en te begrijpen. Concepten helpen mensen te communiceren over complexe onderwerpen en verbanden te leggen tussen ideeën.
DuukDuuk answered 1 jaar ago
Een concept in het onderwijs is een mentale constructie die een specifiek aspect van de wereld weergeeft. Het is een idee dat opvoeders gebruiken om hen te helpen complexe verschijnselen te begrijpen en te onderwijzen. Concepten stellen opvoeders in staat complexe onderwerpen te vereenvoudigen, zodat ze gemakkelijker kunnen worden begrepen en onderwezen.
FrankyFranky answered 1 jaar ago
Een concept in het onderwijs is een fundamenteel idee of principe waarrond leeractiviteiten worden ontworpen. De begrippen "delen" en "vermenigvuldigen" zijn bijvoorbeeld fundamentele ideeën die in veel verschillende wiskundelessen en -problemen voorkomen. Andere concepten in het onderwijs zijn bijvoorbeeld "kritisch denken", "samenwerking" en "probleemoplossing".
ArnoArno answered 1 jaar ago
Een concept in het onderwijs is een algemeen idee over hoe iets werkt of een denkbeeldig idee of plan. Het kan een abstracte of concrete gedachte zijn. Een concept is geen kennis, maar een gedachte die tot kennis kan leiden. Bijvoorbeeld, het concept van een driehoek is een idee over een driezijdige vorm. Het is pas kennis als je weet dat de som van de hoeken in een driehoek gelijk is aan 180 graden. Zodra je dat weet, heb je kennis over driehoeken. Hetzelfde geldt voor andere wiskundige concepten zoals vierkantswortels en pi.