Bekijk VragenCategorie: christelijke scholenwat betekent protestants?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wat betekent protestants?
5 Antwoorden
ErnestErnest answered 2 jaar ago
Het protestantisme is een stroming binnen het christendom die begon in de 16e eeuw. Het benadrukt de Schrift boven traditie, en vertrouwt op individuele interpretatie van de Bijbel. Protestanten geloven dat redding komt door geloof in Jezus Christus, en niet door goede werken of de katholieke kerk. Er zijn veel verschillende protestantse kerkgenootschappen, waaronder lutheranisme, anglicanisme en presbyterianisme.
LuukLuuk answered 2 jaar ago
Het protestantisme is een tak van het christendom die in de 16e eeuw in Europa ontstond als reactie op wat werd gezien als de excessen van de katholieke kerk. Het benadrukt de Bijbel als de enige bron van religieus gezag, en redding door geloof alleen. Protestanten benadrukken ook het belang van individuele verantwoordelijkheid en verlossing.
GijsGijs answered 2 jaar ago
De Protestantse Reformatie was een 16e eeuwse religieuze en politieke beweging die begon met de publicatie van de 95 stellingen door Maarten Luther. Luther maakte bezwaar tegen de excessen en corruptie die hij in de katholieke kerk zag, en met name tegen de verkoop van aflaten. Hij geloofde dat redding een kwestie was van geloof alleen, niet van werken, en dat iedereen de Bijbel in zijn eigen taal moest kunnen lezen. Luthers leer werd overgenomen door andere hervormers, waaronder Johannes Calvijn, Huldrych Zwingli en John Knox, en samen staan zij bekend als protestanten.
HesselHessel answered 2 jaar ago
De term protestant verwees oorspronkelijk naar een christelijke gelovige die niet katholiek was. Het protestantisme is de grootste vorm van christendom, met ongeveer 500 miljoen aanhangers wereldwijd. De protestantse reformatie begon in 1517 toen Maarten Luther, een Augustijner monnik, zijn 95 stellingen publiceerde, waarin hij de katholieke kerk bekritiseerde voor het verkopen van aflaten (aflaat van zonden). Luthers actie leidde tot het schisma tussen de rooms-katholieke en de protestantse kerk.
DaafDaaf answered 1 jaar ago
Het protestantisme is een tak van het christendom die in de 16e eeuw brak met de katholieke kerk. Protestanten geloven dat redding komt door geloof alleen, niet door goede werken of de sacramenten.