Bekijk VragenCategorie: onderwijswat betekent voortgezet onderwijs?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wat betekent voortgezet onderwijs?
4 Antwoorden
BrentBrent answered 2 jaar ago
Secundair onderwijs verwijst meestal naar de fasen van het onderwijs na het basisonderwijs, meestal de leeftijdsgroepen 11-16 of 12-18. Het kan selectief zijn, wat betekent dat leerlingen worden uitgenodigd op basis van academische capaciteiten, of inclusief, wat betekent dat alle leerlingen in een bepaald gebied welkom zijn Er zijn verschillende soorten middelbare scholen, waaronder openbare scholen, charterscholen, particuliere scholen en alternatieve scholen. Elke school heeft zijn eigen sterke en zwakke punten, dus het is belangrijk om de juiste school voor uw kind te kiezen Openbare scholen worden gefinancierd met belastinggeld en bieden gratis onderwijs aan alle leerlingen die binnen hun grenzen wonen.
FrankyFranky answered 2 jaar ago
Secundair onderwijs verwijst over het algemeen naar de onderwijsfase die volgt op het basisonderwijs en voorafgaat aan het tertiair onderwijs. Secundair onderwijs vindt doorgaans plaats in middelbare scholen, die vaak deel uitmaken van grotere schoolsystemen. De precieze definitie van secundair onderwijs verschilt van land tot land, maar wordt meestal gezien als de overgang tussen kindertijd en volwassenheid, als voorbereiding op werk of tertiair onderwijs. In de meeste landen duurt het voortgezet onderwijs vier jaar, hoewel er enkele variaties zijn Wat het doel ervan betreft, wordt het middelbaar onderwijs vaak gezien als een voorbereiding op verdere studie op een hoger niveau, zoals de universiteit. Het kan hen ook de vaardigheden en kennis bijbrengen die nodig zijn om aan het werk te gaan.
FrankyFranky answered 2 jaar ago
Een middelbare opleiding is een opleiding die volgt op een lagere opleiding en studenten voorbereidt op tertiair onderwijs, beroepsonderwijs of werk. Het kan worden gegeven aan universiteiten, hogescholen, scholen of andere onderwijsinstellingen. Afhankelijk van het land en het systeem kan het verplicht of facultatief zijn. In veel landen is het traditioneel verdeeld in drie fasen: lager secundair onderwijs (meestal 12-14 jaar), hoger secundair onderwijs (14-16 of 17 jaar) en tertiair onderwijs (universitair en hogeschoolniveau). In sommige landen is er ook een postsecundair niet-tertiair onderwijsniveau (bijvoorbeeld een beroepsopleiding na de middelbare school).
BrentBrent answered 1 jaar ago
Een middelbare opleiding is een onderwijsniveau dat volgt op de eerste fase van het basisonderwijs, zoals het basisonderwijs of het lager onderwijs. Het omvat gewoonlijk de klassen 5 tot 12, afhankelijk van het land. Na het succesvol afronden van een middelbare opleiding kunnen studenten naar een instelling op tertiair of universitair niveau.