Bekijk VragenCategorie: onderwijswat betekent zij-instromer?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wat betekent zij-instromer?
6 Antwoorden
FeddeFedde answered 1 jaar ago
Laterale toegang is een term die in de Verenigde Staten wordt gebruikt om te verwijzen naar een proces waarbij een persoon zonder een passende graad of diploma kan worden toegelaten tot een beroep, zoals onderwijs, rechten of boekhouding, door middel van een examen of een andere maatstaf van bekwaamheid. De term verwijst gewoonlijk naar toelating tot het beroep op een lager niveau dan vereist is voor degenen die een passende graad of diploma hebben behaald.
LuukLuuk answered 1 jaar ago
Zij-instroom is een proces waarbij mensen zonder de juiste kwalificaties of ervaring voor een baan kunnen worden aangenomen. De term zij-instroom verwijst meestal naar het aannemen van iemand die niet hetzelfde opleidingsniveau of dezelfde ervaring heeft als iemand anders die al in die functie werkzaam is. Als u bijvoorbeeld iemand wilt aannemen voor een baan waarvoor gewoonlijk een universitair diploma vereist is, maar u bent bereid iemand aan te nemen met slechts enige universitaire ervaring, dan wordt gezegd dat die persoon de baan is binnengekomen via laterale binnenkomst. Zij-instroom kan ook verwijzen naar het aannemen van iemand van buiten een organisatie om een functie te vervullen die al binnen het bedrijf is gecreëerd.
BrentBrent answered 1 jaar ago
Het betekent een beroep of vak via een onconventionele route betreden, meestal zonder een formele opleiding of een diploma. Bijvoorbeeld, veel beroemde atleten en muzikanten begonnen hun carrière door op onconventionele manieren "ontdekt" te worden (bv. door in openbare parken te spelen, in kleine clubs, enz.), en kregen geen formele training of opleiding in hun gekozen beroepen. alternatieve definitie: Een manier om bij een bedrijf of organisatie te komen waarbij de werknemer niet het gebruikelijke proces van sollicitatiegesprekken en aanstelling door een manager hoeft te doorlopen. In plaats daarvan kunnen ze er gewoon gaan werken en wordt hun positie achteraf overeengekomen met hun baas. Dit wordt vaak gedaan wanneer iemand al veel ervaring heeft op dat gebied.
DuukDuuk answered 1 jaar ago
Zij-instroom is een methode om werknemers aan te werven waarbij kandidaten voor een baan worden geïnterviewd en aangenomen zonder het traditionele proces van solliciteren naar de vacature te hoeven doorlopen. Zij-instroom is een geweldige manier om getalenteerde mensen te vinden die uw bedrijf misschien nog niet als potentiële werkgever hadden overwogen. Het is ook een goede manier om mensen aan te nemen die al bekend zijn met uw bedrijf en zijn cultuur.
CiscoCisco answered 1 jaar ago
Zij-instroom is een term die in de Verenigde Staten wordt gebruikt om een proces te beschrijven waarbij beroepsbeoefenaren, zoals advocaten en artsen, tot een beroep kunnen worden toegelaten zonder een geaccrediteerde beroepsopleiding te hebben voltooid. Dit proces wordt ook wel "grandfathering in" of "licensing by waiver" genoemd Critici van zij-instroom voeren aan dat dit de kwaliteit van professionele diensten aantast, terwijl voorstanders beweren dat het de kansen vergroot voor gekwalificeerde beroepsbeoefenaren die niet de kans hebben gehad een geaccrediteerde beroepsopleiding te volgen.
ArendArend answered 1 jaar ago
Zij-instroom is een proces waarbij iemand toetreedt tot de beroepsbevolking zonder eerst een standaard postsecundaire opleiding te hebben gevolgd. Meestal verwijst het naar een persoon die beroepservaring en vaardigheden heeft opgedaan door werk en andere levenservaringen, en die vervolgens toetreedt tot de beroepsbevolking in een functie waarvoor hij gekwalificeerd is. Zij-instroom kan getalenteerde personen die niet de kans hebben gehad een formele opleiding te volgen, de mogelijkheid bieden deel uit te maken van de beroepsbevolking in hun vakgebied. Het kan ook gunstig zijn voor werkgevers, aangezien zij-instromers vaak nieuwe ideeën en frisse perspectieven meebrengen. Zij-instroom kan echter ook riskant zijn, aangezien werknemers mogelijk niet over de formele kwalificaties of opleiding beschikken die voor de baan vereist zijn.