Bekijk VragenCategorie: schoolexamenswat de cito toets ons wel en niet zegt?
Avatargast Staf asked 1 maand ago

wat de cito toets ons wel en niet zegt?

3 Antwoorden
FeddeFedde answered 1 maand ago

De cito test is een urine cytologie test die witte bloedcellen in de urine opspoort. De test wordt gebruikt om blaas- en nierinfecties te diagnosticeren en te controleren, evenals andere aandoeningen die ontstekingen of bloedingen in de urinewegen kunnen veroorzaken. De cito test vertelt ons niet specifiek welk type witte bloedcel aanwezig is, of dat het kanker is of niet. Daarom kan, als de resultaten van de cito test abnormaal zijn, verder onderzoek, zoals een cystoscopie, nodig zijn om de precieze oorzaak van het probleem vast te stellen.

StijnStijn answered 1 maand ago

De cito test is een veel voorkomende bloedtest die wordt gebruikt om het niveau van het hormoon cortisol te meten. Het kan worden gebruikt om het syndroom van Cushing te diagnosticeren, een zeldzame aandoening die het gevolg is van te veel cortisol in het lichaam. De cito test vertelt ons echter niet hoeveel cortisol wordt geproduceerd door de bijnieren. Daarvoor moeten we een dexamethason-onderdrukkingstest uitvoeren.

CornaldCornald answered 1 maand ago

De cito test meet de hoeveelheid ammoniak in het bloed van een persoon. Ammoniak wordt geproduceerd wanneer eiwitten worden afgebroken. De cito test kan worden gebruikt om een aantal verschillende medische aandoeningen te diagnosticeren, waaronder leveraandoeningen, nieraandoeningen, en ureum cyclus stoornissen. De cito test vertelt ons niet hoe goed de nieren van een persoon functioneren. Het vertelt ons alleen de hoeveelheid ammoniak in het bloed van een persoon. Bovendien kan de cito test niet worden gebruikt om diabetes of een hoge bloedsuikerspiegel vast te stellen.