Bekijk VragenCategorie: onderwijswat doet een vrije school?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wat doet een vrije school?
4 Antwoorden
BrendanBrendan answered 1 jaar ago
Een vrije school is een school die openstaat voor elke leerling en gefinancierd wordt door de overheid. Het idee achter vrije scholen is dat ze ouders meer keuze geven in waar hun kinderen naar school gaan. Vrije scholen worden ook verondersteld innovatiever te zijn dan traditionele openbare scholen, en ze mogen hun eigen curriculum bepalen en hun eigen leraren inhuren.
ErnestErnest answered 1 jaar ago
Een vrije school is een school die door de overheid wordt gefinancierd en geen schoolgeld vraagt. Er zijn een aantal van deze scholen in het Verenigd Koninkrijk. Het idee achter vrije scholen is dat ze meer verantwoording afleggen aan ouders en leerlingen, omdat ze niet gebonden zijn aan een bepaalde onderwijsinstelling of bestuursorgaan. Vrije scholen kunnen worden opgericht door ouders, leraren of gemeenschapsgroepen, en ze hebben de vrijheid om hun eigen curriculum en onderwijsmethoden te kiezen.
GijsGijs answered 1 jaar ago
Een vrije school is een school die door de overheid wordt gefinancierd, maar onafhankelijk van de plaatselijke onderwijsautoriteit wordt georganiseerd. Het zijn geen staatsscholen - het zijn scholen die door ouders, leraren of andere gemeenschapsgroepen zijn opgezet en worden gerund.
FeddeFedde answered 1 jaar ago
Een vrije school is een school die door de overheid wordt gefinancierd, maar door een non-profit of for-profit organisatie wordt geëxploiteerd. Het idee achter vrije scholen is dat ze innovatiever zullen zijn en beter in staat om aan de behoeften van leerlingen te voldoen, omdat ze niet gehinderd worden door de bureaucratie van traditionele openbare scholen. Vrije scholen kunnen charterscholen, privéscholen of religieuze scholen zijn. Ze zijn onderworpen aan dezelfde regels als andere openbare scholen, maar ze zijn niet onderworpen aan beslissingen op districtsniveau over curriculum en budget.