Bekijk VragenCategorie: kunst&cultuurwat houd cultuur en maatschappij in?
Avatargast Staf asked 2 maanden ago
wat houd cultuur en maatschappij in?
1 Antwoorden
ArnoArno answered 2 maanden ago
Cultuur en samenleving zijn twee van de belangrijkste aspecten van het menselijk leven. Cultuur verwijst naar de gedeelde overtuigingen, waarden en gedragingen die een bepaalde groep mensen kenmerken. De samenleving is de georganiseerde structuur van een cultuur, en omvat alles van de regering en economische instellingen tot de gezinseenheid en het onderwijssysteem. Samen vormen cultuur en samenleving het kader waarbinnen mensen met elkaar omgaan en het leven ervaren. Ze bepalen hoe mensen denken, voelen en zich gedragen, en wat in een bepaalde gemeenschap als normaal of aanvaardbaar wordt beschouwd.