Bekijk VragenCategorie: schoollessenwat houdt algemene economie in?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wat houdt algemene economie in?
1 Antwoorden
HesselHessel answered 1 jaar ago
Economie is de studie van hoe mensen middelen gebruiken om goederen en diensten te produceren. Het is een sociale wetenschap die alles bekijkt, van individueel gedrag tot wereldwijde economische trends. Economen proberen te begrijpen wat het menselijk gedrag bepaalt, waarom economieën groeien of krimpen, en hoe mensen hun samenleving het beste kunnen organiseren om de meeste welvaart voor iedereen te bereiken. Algemene economie is een brede term die verwijst naar het algemene theoretische kader van de economie, met inbegrip van micro-economie (de studie van individuele beslissingen en markten) en macro-economie (de studie van hele economieën).