Bekijk VragenCategorie: schoollessenwat is activiteit in natuurkunde?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wat is activiteit in natuurkunde?
4 Antwoorden
MaartenMaarten answered 2 jaar ago
In de natuurkunde is een activiteit een maat voor de snelheid waarmee een radioactieve stof vervalt. Zij is gelijk aan het aantal desintegraties per tijdseenheid. De SI-eenheid voor activiteit is de becquerel (Bq), die gelijk is aan één nucleaire desintegratie per seconde.
TijmenTijmen answered 1 jaar ago
In de natuurkunde is een activiteit een maat voor het aantal nucleaire transformaties (of radioactieve vervalgebeurtenissen) dat in een bepaalde tijd plaatsvindt. De activiteit wordt gewoonlijk uitgedrukt in Becquerel (Bq) of Curie (Ci).
HesselHessel answered 1 jaar ago
Activiteit is een maat voor de snelheid waarmee radioactief materiaal vervalt. Ze wordt vaak uitgedrukt in Becquerel (Bq) of Curie (Ci).
LuukLuuk answered 1 jaar ago
In de natuurkunde is activiteit een maat voor het aantal nucleaire transformaties dat in een bepaalde periode plaatsvindt. De activiteit wordt gewoonlijk gemeten in Becquerel (Bq) of Curie (Ci).