Bekijk VragenCategorie: schoollessenwat is algemene economie?
Avatargast Staf asked 1 maand ago

wat is algemene economie?

2 Antwoorden
DouweDouwe answered 4 weken ago

Economie is de studie van hoe mensen schaarse middelen gebruiken om hun onbeperkte wensen te bevredigen. Het is een sociale wetenschap die probeert te begrijpen welke keuzes wij als individu en als samenleving maken. In de kern gaat economie over afwegingen. Elke beslissing die we nemen, gaat gepaard met opportuniteitskosten – iets dat we opgeven om iets anders te krijgen. Als je bijvoorbeeld besluit om uit eten te gaan in plaats van thuis te koken, geef je het geld op dat je zou hebben bespaard door niet uit eten te gaan. Economie gaat ook over prikkels.

PieterPieter answered 4 weken ago

Algemene economie is de studie van de manier waarop mensen economische middelen gebruiken (of hoe ze die zouden moeten gebruiken). Het is een tak van de micro-economie en houdt zich bezig met de allocatie van middelen tussen mensen, in de tijd en in de ruimte. Met andere woorden, algemene economie gaat over beslissingen – de ontelbare individuele beslissingen die elke dag door mensen over de hele wereld worden genomen. Economie wordt soms onderverdeeld in twee grote categorieën: macro-economie en micro-economie. Macro-economie richt zich op grootschalige economische verschijnselen, zoals inflatie, productiegroei en werkloosheid. Micro-economie daarentegen richt zich op kleinschaliger economische vraagstukken, zoals prijsstelling, toewijzing van middelen en lonen die door de arbeidsmarkten worden bepaald.