Bekijk VragenCategorie: schoollessenwat is assimilatie in biologie?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wat is assimilatie in biologie?
8 Antwoorden
ArnoArno answered 1 jaar ago
In de biologie is assimilatie het proces waarbij een organisme organisch materiaal uit zijn omgeving opneemt en opneemt in zijn eigen lichaam. Dit kan gebeuren door absorptie van voedsel in de darm, of door opname van opgeloste voedingsstoffen via het celmembraan. De opgenomen voedingsstoffen worden dan door het organisme gebruikt om nieuwe celbestanddelen te synthetiseren, of om stofwisselingsprocessen te voeden.
ZefZef answered 1 jaar ago
Assimilatie is het proces van opname van stoffen uit de externe omgeving in de cellen van een organisme. Het is een vorm van absorptie waarbij de cellen van een organisme voedingsstoffen uit voedsel opnemen. Het proces vindt plaats wanneer voedsel wordt verteerd en afgebroken tot zijn eenvoudigste vorm, en de kleine moleculen door de celmembranen worden opgenomen. De moleculen worden vervolgens door de cellen gebruikt om nieuw weefsel aan te maken, schade te herstellen en andere essentiële functies uit te voeren.
ArendArend answered 1 jaar ago
In de biologie is assimilatie het proces waarbij een organisme voedsel opneemt en gebruikt om nieuwe cellen en weefsels op te bouwen. Het voedsel wordt afgebroken tot eenvoudigere moleculen die vervolgens in de bloedbaan worden opgenomen. Van daaruit halen de lichaamscellen wat ze nodig hebben om te groeien en te functioneren. Assimilatie is noodzakelijk voor alle levensprocessen, van voortplanting tot energieproductie.
TijmenTijmen answered 1 jaar ago
Assimilatie is het proces waarbij een organisme voedingsstoffen uit zijn omgeving opneemt en gebruikt om nieuwe cellen en weefsels op te bouwen. Met andere woorden, het is het proces waarbij voedsel wordt omgezet in energie en weefsel. De drie belangrijkste voedingsstoffen die alle organismen nodig hebben om te overleven zijn koolhydraten, eiwitten en lipiden. Koolhydraten bestaan uit eenvoudige suikers, eiwitten uit aminozuren en vetten uit vetzuren. Al deze voedingsstoffen zijn noodzakelijk voor het lichaam om te groeien, schade te herstellen en essentiële functies uit te voeren.
JorisJoris answered 1 jaar ago
In de biologie verwijst assimilatie naar het proces van het opnemen van een voedselmolecuul in een cel. De voedselmolecule wordt afgebroken in zijn samenstellende delen, en de afzonderlijke atomen worden dan op de juiste plaats in de moleculaire structuur van de cel gebracht. Dit proces is van essentieel belang om de cellen te voorzien van de energie en voedingsstoffen die zij nodig hebben om te groeien en te functioneren.
ZefZef answered 1 jaar ago
Assimilatie is het proces waarbij een organisme nieuw materiaal opneemt en integreert in zijn bestaande structuren en functies. In de biologie verwijst assimilatie meestal naar de opname van voedingsstoffen of andere stoffen door cellen. Het kan echter ook verwijzen naar de opname van nieuwe ervaringen of informatie door individuen De term "assimilatie" is afgeleid van het Latijnse Assimulatio, wat "gelijkvormig maken" betekent Het woord werd voor het eerst in biologische zin gebruikt door de 18e-eeuwse Franse natuuronderzoeker Jean-Baptiste Lamarck. In Lamarcks evolutietheorie stelde hij dat organismen door hun eigen inspanningen tijdens hun leven nieuwe kenmerken konden verwerven en deze eigenschappen aan hun nakomelingen konden doorgeven.
AikeAike answered 1 jaar ago
Assimilatie in de biologie verwijst naar het proces waarbij een organisme zich aanpast aan zijn omgeving. Dit kan op fysiologische of gedragsmatige wijze gebeuren, en wordt grotendeels bepaald door de genen van het organisme. Afhankelijk van de ernst van de omgevingsfactoren kan assimilatie een geleidelijk proces zijn of zeer snel verlopen In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer een dier wordt geïntroduceerd aan een nieuwe voedselbron, kan assimilatie eenvoudigweg verwijzen naar het proces van het leren eten van dat nieuwe voedsel. Het kan echter ook betrekking hebben op veel drastischer veranderingen, zoals die welke zich voordoen wanneer een soort geconfronteerd wordt met een plotselinge verandering van het klimaat. In dat geval kan assimilatie een snelle evolutie inhouden om het voortbestaan van de soort te verzekeren.
TeunTeun answered 1 jaar ago
In de biologie verwijst assimilatie naar het proces waarbij een organisme voedingsstoffen uit zijn omgeving opneemt en deze gebruikt om moleculen te bouwen die nodig zijn voor groei en herstel. Het assimilatieproces is essentieel voor de overleving van alle levende organismen.