Bekijk VragenCategorie: schoollessenwat is begrijpend lezen groep 7?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wat is begrijpend lezen groep 7?
2 Antwoorden
BrentBrent answered 2 jaar ago
Bij begrijpend lezen in groep 7 gaat het erom dat leerlingen uit groep 7 kunnen begrijpen wat ze lezen. Dit houdt in dat ze in staat moeten zijn om de hoofdgedachte te bepalen, gevolgtrekkingen te maken en conclusies te trekken. Er zijn verschillende activiteiten die gebruikt kunnen worden om zevende klassers te helpen betere lezers te worden, maar een van de belangrijkste dingen is ervoor te zorgen dat ze genoeg mogelijkheden krijgen om te oefenen    Een activiteit die bijzonder nuttig kan zijn heet 'reciprocal teaching'. Bij wederkerig onderwijzen werken leerlingen in kleine groepjes en leiden ze om de beurt de discussie terwijl de anderen in hun eigen boek meelezen. De leider begint met het samenvatten van het deel dat ze net gelezen hebben, en stelt dan specifieke vragen om een discussie op gang te brengen.
CornaldCornald answered 2 jaar ago
Begrijpend lezen is het proces van het begrijpen van een geschreven tekst, meestal in de vorm van een boek, artikel of verhaal. Het gaat erom dat je de tekst kunt lezen en begrijpen, en dat je conclusies kunt trekken op basis van wat je leest    Voor leerlingen in groep 7 kan begrijpend lezen moeilijk zijn door de grotere lengte en complexiteit van teksten. Er zijn echter een aantal dingen die gedaan kunnen worden om de vaardigheden op het gebied van begrijpend lezen te verbeteren    Eén manier om begrijpend lezen te verbeteren is door actief lezen te oefenen. Dit betekent dat u tijdens het lezen vragen stelt over de tekst en op zoek gaat naar aanwijzingen die u kunnen helpen begrijpen wat er gebeurt.