Bekijk VragenCategorie: schoollessenwat is bio informatica?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wat is bio informatica?
3 Antwoorden
TijmenTijmen answered 2 jaar ago
Bio-informatica is een interdisciplinair vakgebied dat informatica, statistiek en wiskunde combineert om biologische gegevens te analyseren en te interpreteren. Hierbij worden technieken uit deze drie disciplines gebruikt om problemen in de biologie op te lossen. De term "bio-informatica" werd voor het eerst gebruikt in het begin van de jaren zeventig, maar het is pas in de laatste tien jaar of zo dat hij op grote schaal wordt gebruikt.    Bio-informatica is gebruikt om ons begrip van een grote verscheidenheid van onderwerpen in de biologie te bevorderen, met inbegrip van ontwikkelingsbiologie, evolutiebiologie, genomica, proteomica, systeembiologie, en medische informatica. Een van de belangrijkste toepassingen van bio-informatica is de genomica.
ZefZef answered 2 jaar ago
Bio-informatica is de studie van het verwerken, opslaan en analyseren van gegevens van biologische systemen. Het omvat de ontwikkeling en toepassing van software om grote gegevensreeksen te beheren en te interpreteren, waaronder sequenties van DNA en proteïnen, alsook beelden die afkomstig zijn van microscopie en andere high-throughput technieken. Bio-informatici zijn werkzaam in een breed scala van industrieën, waaronder de farmaceutische industrie, biotechnologie, landbouw en diergeneeskunde.
CornaldCornald answered 2 jaar ago
Bio-informatica is de studie van biologische gegevens en de toepassing van informatica om problemen in de biologie op te lossen. Zij omvat de extractie, analyse, het beheer, de visualisatie en presentatie van grote hoeveelheden gegevens. Bio-informatica is gebruikt om een grote verscheidenheid van ziekten, waaronder kanker, diabetes en hartziekten, te bestuderen. Het kan onderzoekers helpen nieuwe geneesmiddelen te identificeren, te begrijpen hoe genen tot expressie komen en genetische varianten te identificeren die in verband kunnen worden gebracht met ziekte.