Bekijk VragenCategorie: onderwijswat is confessioneel onderwijs?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wat is confessioneel onderwijs?
4 Antwoorden
CiscoCisco answered 1 jaar ago
Denominatief onderwijs verwijst naar het onderwijs van leerlingen in een bepaald geloof of een bepaalde denominatie. Dit type onderwijs is te vinden in religieuze scholen, waar leerlingen les krijgen in de leerstellingen van hun specifieke geloof, maar ook in openbare scholen, waar leerlingen les krijgen in verschillende religies en denominaties als onderdeel van hun maatschappijleer.
StijnStijn answered 1 jaar ago
Kerkelijk onderwijs is religieus of parochiaal onderwijs dat wordt gecontroleerd en gesteund door een bepaalde kerk of sekte. In de Verenigde Staten beheren veel protestantse kerkgenootschappen hun eigen scholen, die overheidssteun krijgen in de vorm van belastingvoordelen. Katholieke scholen komen ook veel voor en krijgen in sommige staten overheidssteun in de vorm van vouchers.
TeunTeun answered 1 jaar ago
Denominatief onderwijs is het onderwijssysteem dat gevolgd wordt door studenten van een bepaalde religieuze denominatie. In dit systeem leren studenten over de religieuze leer en praktijken van hun denominatie. Ze leren ook over de geschiedenis en cultuur die met hun religie samenhangen. Kerkelijk onderwijs wordt meestal aangeboden via privéscholen of thuisonderwijs.
GerbenGerben answered 1 jaar ago
Denominatief onderwijs is het proces van onderwijs aan studenten in een bepaalde denominatie van een religie, zoals baptist, katholiek of methodist. Het kan ook verwijzen naar het onderwijzen van religieuze doctrines en principes die met een bepaalde denominatie geassocieerd worden.