Bekijk VragenCategorie: kunst&cultuurwat is cultuur en maatschappij?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wat is cultuur en maatschappij?
6 Antwoorden
PieterPieter answered 1 jaar ago
Een samenleving verwijst naar een groep individuen die op een specifieke locatie wonen en gemeenschappelijke culturele kenmerken hebben. Cultuur verwijst naar de gedeelde waarden, overtuigingen en gewoonten van een samenleving.
BrendanBrendan answered 1 jaar ago
Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag, want de definitie van cultuur en samenleving kan nogal vaag zijn, afhankelijk van wie je het vraagt. In het algemeen kan cultuur echter worden gedefinieerd als de normen, waarden en symbolen die een groep mensen deelt, terwijl de samenleving verwijst naar de structuren en instellingen waarin deze culturele waarden tot uitdrukking komen.
AikeAike answered 1 jaar ago
Cultuur kan worden gedefinieerd als de gedeelde waarden, overtuigingen en normen van een groep mensen. Het kan ook hun taal, kunst, muziek, voedsel en kleding omvatten. De samenleving is de instelling of ordening van mensen die in een bepaald gebied samenleven en een gemeenschappelijke cultuur delen.
BramBram answered 1 jaar ago
Cultuur en samenleving zijn twee verschillende concepten, hoewel ze met elkaar verband houden. Cultuur verwijst naar de normen, waarden en symbolen die een groep mensen deelt. De samenleving is de groep mensen zelf. Cultuur is dus de gedeelde ideeën, terwijl de maatschappij de mensen is die ze delen.
FeddeFedde answered 1 jaar ago
Cultuur is de som van aangeleerd gedrag dat de ene menselijke samenleving onderscheidt van de andere. samenleving verwijst naar een groep mensen die op een bepaalde plaats samenleven en een cultuur delen.
ErnestErnest answered 1 jaar ago
Cultuur en samenleving zijn twee verschillende begrippen die met elkaar in verband staan. Samenleving is de algemene term die verwijst naar een groep mensen die dezelfde cultuur delen. Cultuur is de gedeelde waarden, overtuigingen, gewoonten en gebruiken die een samenleving kenmerken.