Bekijk VragenCategorie: aardrijkskundeWat is de invloed van de mens op de biodiversiteit en hoe kunnen we deze beschermen?
Avatargast Staf asked 10 maanden ago
Wat is de invloed van de mens op de biodiversiteit en hoe kunnen we deze beschermen?
2 Antwoorden
FrankyFranky answered 9 maanden ago
De menselijke invloed op de biodiversiteit is de afgelopen decennia enorm geworden. Door middel van vervuiling, uitbreiding van steden en landbouw en andere menselijke activiteiten, is veel van de biodiversiteit die ooit aanwezig was verdwenen. Biodiversiteit beschermen begint met het veranderen van de manier waarop de mens de aarde gebruikt. We kunnen gerenoveerde wildernissen creëren die interessant voor wilde dieren zijn om te zien, zodat biodiversiteit bevorderd wordt. Ook het verminderen van het maken en gebruiken van non-renewable energiebronnen kan de biodiversiteit beschermen door de hoeveelheid vervuilende emissies te verminderen. Het verminderen of herinrichten van landbouwactiviteiten en bosbouw kan ook helpen om biodiversiteit te herstellen.
ErnestErnest answered 9 maanden ago
De mens heeft een enorme invloed op biodiversiteit. Door conflicten, verstedelijking, klimaatverandering, overbevissing en wilde dieren jagen, wordt er een druk gezet op vele soorten dieren, planten en fungussen. We kunnen de biodiversiteit beschermen door een aantal maatregelen te nemen. We kunnen verbindingen maken tussen natuurgebieden, een naleving verzekeren van internationale regels voor natuurbehoud, gebieden beschermen die in een goed beheer zijn en zorgen dat er geen dingen gebeuren die de biodiversiteit schaden. Verder moeten we bestaande beschermde gebieden gezond houden, omdat ze van essentieel belang zijn voor het behoud van biodiversiteit.