Bekijk VragenCategorie: schoollessenwat is dominant in biologie?
Avatargast Staf asked 4 weken ago

wat is dominant in biologie?

2 Antwoorden
DouweDouwe answered 4 weken ago

dominantie wordt gedefinieerd als het bezit van eigenschappen van een organisme die het in staat stellen andere organismen te overconcurreren voor hulpbronnen in zijn omgeving. In de context van de biologie verwijst dominantie naar het vermogen van een soort of genetische lijn om een andere soort of genetische lijn te overconcurreren voor overleving en voortplanting Dominantie is een relatief begrip; wat in het ene milieu als dominant wordt beschouwd, kan in een ander milieu niet als dominant worden beschouwd. Zo kan bijvoorbeeld een bepaalde slakkensoort dominant zijn op een bepaalde door de golven beschadigde rots, maar op een nabijgelegen zandstrand door een andere slakkensoort worden gedomineerd.

BramBram answered 3 weken ago

Er is niet één antwoord op deze vraag, omdat het afhangt van het specifieke gebied van de biologie in kwestie. Enkele van de belangrijkste concepten in de biologie zijn echter evolutie, aanpassing en diversiteit. Bovendien leren wetenschappers voortdurend nieuwe dingen over de levende wereld, zodat ook het vakgebied biologie voortdurend in ontwikkeling is.