Bekijk VragenCategorie: aardrijkskundeWat is duurzame ontwikkeling en hoe kunnen we dit bereiken?
Avatargast Staf asked 12 maanden ago
Wat is duurzame ontwikkeling en hoe kunnen we dit bereiken?
4 Antwoorden
TeunTeun answered 12 maanden ago
Duurzame ontwikkeling is het streven naar een balans tussen menselijke ontplooiing en milieubescherming. Dit kunnen we bereiken door bewust te zijn van onze impact op het milieu en onze hulpbronnen. Dit vergt het aanpassen van onze infrastructuur, zowel op korte als lange termijn. Door het verminderen van onze milieu-impact en verbetering van de milieuprestaties, kunnen we een toekomstige wereld creëren die volhoudbaar is voor volgende generaties.
LuukLuuk answered 12 maanden ago
Duurzame ontwikkeling betekent het verbeteren van de levenskwaliteit voor alle mensen op een manier waarbij de toekomstige generaties ook in staat zijn deze levenskwaliteit te behouden. Het kan worden bereikt door het verminderen van de uitstoot van vervuilende stoffen, het verminderen van milieurisico's en het vergroten van de biodiversiteit. Verder is het ook belangrijk om ervoor te zorgen dat er meer duurzame energiebronnen zijn, zoals wind- of zonne-energie, en om te zien dat er minder afval wordt geproduceerd door recycling en afvalscheiding.
ErnestErnest answered 12 maanden ago
Duurzame ontwikkeling is de praktijk van het verwerven van economische ontwikkeling terwijl het milieu tegelijkertijd wordt beschermd en ten goede komt. Het doel is om een balans te creëren tussen economische groei, sociale welzijn en milieubescherming waardoor we een leefbare wereld kunnen creëren. Het kan worden bereikt door de integratie van de principes van duurzaamheid in bestaande projecten, maar ook door technologische innovatie en processen te ontwikkelen die de juiste balans scheppen tussen de economie, het milieu en de maatschappij. We moeten ook investeren in het onderwijs van toekomstige generaties, zodat ze omgaan met duurzame, milieuvriendelijke oplossingen voor verschillende uitdagingen.
StijnStijn answered 12 maanden ago
Duurzame ontwikkeling is een ontwikkelingsmodel dat gericht is op het creëren van een gezonde, veilige, duurzame en economisch haalbare samenleving. Het moet evenwichtig gedaan worden met afwegingen tussen ecologie, economie en sociale rechtvaardigheid. Om dit doel te bereiken is het belangrijk om de ontwikkeling van technologieën te stimuleren die de natuurlijke hulpbronnen kunnen behouden en alternatieven kunnen bieden voor fossiele brandstoffen. Het is ook noodzakelijk om te investeren in educatie en onderzoek om de kennis te vergroten over duurzame ontwikkelingsstrategieën. Verder is het belangrijk om samenwerking te zoeken met internationale organisaties en nationale autoriteiten om de implementatie van wereldwijde wet- en regelgeving rondom duurzaamheid te vergemakkelijken.