Bekijk VragenCategorie: economiewat is economie en maatschappij?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wat is economie en maatschappij?
4 Antwoorden
BrendanBrendan answered 2 jaar ago
Economie is de studie van hoe mensen middelen gebruiken om goederen en diensten te produceren. De maatschappij is het netwerk van relaties tussen mensen.
LuukLuuk answered 2 jaar ago
Economie en maatschappij zijn twee takken van de sociale wetenschappen. Economie is de studie van hoe mensen schaarse middelen gebruiken om hun behoeften en wensen te bevredigen. De maatschappij is de studie van mensen in groepen. Er wordt gekeken naar de manier waarop mensen met elkaar omgaan en hoe samenlevingen zijn georganiseerd.
LuukLuuk answered 2 jaar ago
Economie en maatschappij zijn twee van de belangrijkste onderwerpen die we kunnen bestuderen. Economie is de studie van hoe mensen middelen gebruiken om goederen en diensten te produceren, terwijl de maatschappij de studie is van hoe mensen met elkaar omgaan.   Samen bieden economie en maatschappij ons een kader om te begrijpen hoe onze wereld in elkaar zit. Zij leren ons over de verschillende drijfveren die mensen motiveren, en helpen ons de verbanden te zien tussen de verschillende aspecten van ons leven.
BrendanBrendan answered 2 jaar ago
Economie en maatschappij zijn twee belangrijke disciplines die ons helpen de wereld om ons heen te begrijpen. Economie bestudeert hoe mensen middelen gebruiken om in hun behoeften te voorzien, terwijl sociologie het sociale gedrag van mensen bestudeert. Samen geven economie en sociologie een uitgebreid inzicht in menselijke samenlevingen.