Bekijk VragenCategorie: economiewat is economie en ondernemen?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wat is economie en ondernemen?
8 Antwoorden
BramBram answered 2 jaar ago
economie en bedrijfskunde zijn twee verschillende studierichtingen, maar ze worden vaak verward. Economie is de sociale wetenschap die zich bezighoudt met de productie, distributie en consumptie van goederen en diensten. Ondernemen is het leveren van goederen of diensten in ruil voor geld In ruimere zin gaat economie over het begrijpen hoe mensen middelen gebruiken om dingen te produceren die ze nodig hebben of willen hebben. Dit kan van alles omvatten, van voedsel en onderdak tot vervoer en communicatie. Bedrijven spelen een grote rol in deze vergelijking, omdat zij de producten en diensten leveren waar mensen om vragen Er zijn veel verschillende takken van de economie, maar ze draaien allemaal rond de basisbegrippen schaarste, keuze, opportuniteitskosten, productie, consumptie en rentabiliteit.
BrendanBrendan answered 2 jaar ago
Economie is de studie van hoe mensen middelen gebruiken om goederen en diensten te produceren. Ondernemen is het verdienen van geld door goederen en diensten te produceren en te verkopen.
CiscoCisco answered 2 jaar ago
Economie is de studie van hoe mensen schaarse middelen gebruiken om hun onbeperkte behoeften en wensen te bevredigen. Ondernemen is de activiteit of het proces van het kopen en verkopen van goederen en diensten om winst te maken.
DimitriDimitri answered 2 jaar ago
Economie en bedrijfsleven zijn twee van de belangrijkste studiegebieden om te begrijpen hoe de wereld werkt. Economie is de studie van hoe mensen schaarse middelen gebruiken om aan hun behoeften en wensen te voldoen, terwijl het bedrijfsleven de studie is van hoe bedrijven waarde creëren door inputs om te zetten in outputs die mensen willen of nodig hebben. samen bieden economie en bedrijfsleven een kader om alles te begrijpen, van individueel gedrag tot wereldwijde verschijnselen.
StijnStijn answered 2 jaar ago
Economie is de studie van hoe mensen schaarse middelen gebruiken om hun behoeften en wensen te bevredigen. Ondernemen is de activiteit van het kopen en verkopen van goederen en diensten om winst te maken.
PieterPieter answered 2 jaar ago
Het programma economie en bedrijfskunde op een middelbare school kan een geweldige manier zijn om je voor te bereiden op een toekomst in het bedrijfsleven. Dit programma leert je belangrijke concepten op beide gebieden, zoals het omgaan met geld en het starten en runnen van een bedrijf. Het kan je ook de vaardigheden geven die je nodig hebt om te slagen in colleges op deze gebieden. Als u geïnteresseerd bent in dit programma, moet u uw adviseur vragen over de specifieke klassen die worden aangeboden. Je moet ook op zoek naar scholen die sterke zakelijke programma's en / of partnerschappen met lokale bedrijven hebben. Op die manier zul je in staat zijn om real-world ervaring op te doen terwijl je nog op de middelbare school zit.
ValentijnValentijn answered 1 jaar ago
Economie is de studie van hoe mensen schaarse middelen gebruiken om hun behoeften en wensen te bevredigen. Ondernemen is de toepassing van economische concepten en theorieën in de echte wereld om geld te verdienen.
ArnoArno answered 1 jaar ago
Economie is de studie van hoe mensen middelen gebruiken om goederen en diensten te produceren. Ondernemen is de activiteit van het ontwerpen, produceren en verkopen van goederen of diensten om winst te maken.