Bekijk VragenCategorie: schoolexamenswat is een cito toets?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wat is een cito toets?
3 Antwoorden
WillemWillem answered 2 jaar ago
Een cito-toets is een soort proeve van bekwaamheid die iemands denkvermogen en probleemoplossend vermogen meet. De naam cito komt van het Latijnse woord voor snelheid, wat aangeeft dat deze tests ontworpen zijn om in een kort tijdsbestek te worden afgelegd. Ondanks de tijdslimiet worden cito-toetsen beschouwd als tamelijk betrouwbare indicatoren van iemands intellectuele capaciteiten¬†   Er bestaan verschillende cito-toetsen, elk afgestemd op een specifiek doel of een specifieke groep mensen. Zo zijn er toelatingsexamens voor universiteiten en beroepsscholen, en toetsen die worden gebruikt voor de selectie voor sommige militaire programma's.
GerbenGerben answered 2 jaar ago
Een cito test is een online test die kan worden gebruikt om uw cognitieve vaardigheden te meten. Het is een scoretest, en u krijgt een rapport met uw score en uw percentielrang. De test bevat verschillende soorten vragen, zoals vragen die uw verbaal redeneervermogen, numeriek redeneervermogen en geheugenvermogen meten.
GerbenGerben answered 2 jaar ago
Een cito test is een soort intelligentietest die wordt gebruikt om iemands cognitieve capaciteiten en potentieel te meten. De naam "cito" komt van het Latijnse woord voor snelheid, wat aangeeft dat deze test is ontworpen om te meten hoe snel en nauwkeurig een persoon taken kan uitvoeren. De taken in een cito test zijn meestal korter en minder complex dan die in een IQ test, waardoor het mogelijk is om de hele test in ongeveer 30 minuten af te ronden.   Cognitieve vaardigheden die door een cito worden getest zijn probleemoplossing, geheugen, aandacht en verwerkingssnelheid. De cito blijkt een goede voorspeller te zijn van schoolprestaties, met name voor wiskunde en lezen.