Bekijk VragenCategorie: onderwijswat is een high school diploma?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wat is een high school diploma?
6 Antwoorden
JorisJoris answered 2 jaar ago
Een middelbare-schooldiploma is een academische graad die wordt behaald door een leerling die zijn middelbare schoolopleiding met succes heeft afgerond. In de Verenigde Staten geeft een middelbare-schooldiploma de houder ervan het recht zich aan te melden bij hogescholen en universiteiten, en geeft het hem ook het recht om na zijn afstuderen een voltijdse baan te nemen    Wat is nu precies een middelbare-schooldiploma? Volgens het Merriam-Webster woordenboek is een high school diploma "een certificaat of college krediet dat verdiend wordt bij het succesvol afronden van de high school." Succesvolle afronding houdt meestal in het voltooien van de vereiste cursussen en het passeren van gestandaardiseerde tests zoals de alomtegenwoordige SAT of ACTfloors    Er zijn veel verschillende soorten diploma's die studenten kunnen verdienen van hun middelbare school jaren.
JorisJoris answered 2 jaar ago
Een middelbare-schooldiploma is een academische graad die in de Verenigde Staten en in sommige andere landen wordt behaald na voltooiing van het voortgezet onderwijs. Het is meestal een voorwaarde voor toelating tot een hogeschool of universiteit. Het middelbare-schooldiploma wordt meestal uitgereikt door de middelbare school waar de leerling heen gaat, hoewel leerlingen ook naar een andere middelbare school kunnen gaan als hun ouders naar een ander district verhuizen of als ze thuis les krijgen.   Over het algemeen geeft een high school-diploma aan dat de afgestudeerde een studie heeft voltooid die in de Verenigde Staten meestal 12 jaar duurt, hoewel sommige staten diploma's al na de 11e klas uitreiken. Om een diploma te behalen, moeten leerlingen slagen voor door de staat voorgeschreven toetsen in kernvakken zoals Engels, wiskunde en natuurwetenschappen.
CornaldCornald answered 2 jaar ago
Een middelbare-schooldiploma is een academische graad die wordt behaald na voltooiing van het voortgezet onderwijs in de Verenigde Staten, Canada en andere landen. Het wordt meestal uitgereikt aan studenten van 18-19 jaar nadat ze de 12e klas hebben voltooid (of het equivalent daarvan). In de meeste gevallen is een middelbare-schooldiploma vereist om te worden toegelaten tot een hogeschool of universiteit.
DimitriDimitri answered 2 jaar ago
Een middelbareschooldiploma is een getuigschrift dat aangeeft dat een leerling de middelbare school heeft afgemaakt en gekwalificeerd is om naar de universiteit of de arbeidsmarkt te gaan. In de meeste gevallen is een diploma nodig om verder onderwijs te volgen of een baan te vinden    Het behalen van een diploma duurt over het algemeen vier jaar, maar sommige leerlingen doen er langer over als ze vakken moeten overdoen of als ze niet alle vakken de eerste keer halen. Om een diploma van de middelbare school te behalen, moeten studenten een bepaald aantal studiepunten halen in specifieke vakken, zoals Engels, wiskunde, natuurwetenschappen en maatschappijleer    Middelbare schooldiploma's kunnen zowel standaarddiploma's als diploma's voor gevorderden zijn.
MaartenMaarten answered 1 jaar ago
Een middelbareschooldiploma is een academisch diploma dat wordt behaald na het afronden van het voortgezet onderwijs. In de meeste landen is het de minimumopleiding die vereist is om toegelaten te worden tot de universiteit.
BramBram answered 1 jaar ago
Een high school diploma is een academische graad behaald door het voltooien van secundair onderwijs in de Verenigde Staten en sommige andere landen. Het wordt meestal uitgereikt aan studenten die drie of vier jaar voltijds hebben gestudeerd aan een middelbare school. Wanneer het wordt uitgereikt, betekent het dat de student heeft voldaan aan de eisen voor een bepaald opleidingsniveau zoals vastgesteld door nationale of regionale normen.