Bekijk VragenCategorie: schoollessenwat is een hydrolyse in scheikunde?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wat is een hydrolyse in scheikunde?
2 Antwoorden
FeddeFedde answered 1 jaar ago
Hydrolyse is een chemisch proces waarbij water reageert met een ander molecuul om H+ en OH- ionen te vormen. Deze reactie kan worden gebruikt om eiwitten, vetten en koolhydraten af te breken Water bestaat uit twee waterstofatomen en één zuurstofatoom (H2O). Wanneer watermoleculen in contact komen met een ander molecuul, kunnen de hydrogenen gaan interageren met de negatief geladen delen van dat molecuul. Deze interactie vormt H+ ionen (waterstofionen). Tegelijkertijd kan de zuurstof in water een wisselwerking aangaan met de positief geladen delen van het andere molecuul.
EvertEvert answered 1 jaar ago
Hydrolyse is het proces waarbij een molecuul wordt afgebroken door toevoeging van water. Als je bijvoorbeeld water toevoegt aan suiker (sucrose), vindt hydrolyse plaats en ontstaan glucose en fructose. Glucose is een monosaccharide (eenvoudige suiker), terwijl fructose een disaccharide (twee eenvoudige suikers) is.