Bekijk VragenCategorie: schoollessenwat is een molecuul in scheikunde?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wat is een molecuul in scheikunde?
2 Antwoorden
GerbenGerben answered 1 jaar ago
Een molecuul is het kleinste deeltje van een stof dat de chemische eigenschappen van die stof behoudt. Atomen kunnen zich verenigen tot moleculen door elektronen te delen, in een proces dat chemische binding wordt genoemd De term molecuul wordt vaak gebruikt om specifiek te verwijzen naar moleculen die uit twee of meer atomen bestaan, maar technisch gezien kan elke groep atomen die door chemische bindingen bij elkaar wordt gehouden een molecuul worden genoemd Moleculen kunnen sterk variëren in grootte en complexiteit, van de eenvoudigste stoffen zoals waterstof (H2), dat uit slechts twee atomen bestaat, tot gigantische biologische moleculen zoals DNA of eiwitten, die uit miljoenen atomen kunnen bestaan Chemie is de studie van materie en de interactie tussen verschillende soorten materie.
GijsGijs answered 1 jaar ago
Een molecuul is het kleinste deeltje van een chemische verbinding dat de eigenschappen van die verbinding heeft. Water bestaat bijvoorbeeld uit twee waterstofatomen en één zuurstofatoom, dus het kleinste deeltje van water dat de eigenschappen van water heeft is een molecuul.