Bekijk VragenCategorie: opvangwat is een naschoolse opvang?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wat is een naschoolse opvang?
3 Antwoorden
LuukLuuk answered 2 jaar ago
Een naschools programma is een soort buitenschools programma dat academische, recreatieve en/of sociale ondersteuning biedt aan leerlingen om hen beter voor te bereiden op school en gezond gedrag te bevorderen. Deze programma's worden meestal aangeboden op basisscholen, middelbare scholen of scholen voor voortgezet onderwijs en zijn bedoeld voor leerlingen die naar de school gaan waar het programma is gevestigd, maar ook voor leerlingen die naar andere scholen gaan. Sommige naschoolse programma's bieden ook diensten aan tijdens vakanties en de zomervakantie.
AikeAike answered 2 jaar ago
Naschoolse programma's zijn ontworpen om kinderen educatieve, recreatieve en sociale mogelijkheden te bieden nadat de schooldag is afgelopen. Ze bieden huiswerkbegeleiding, bijlessen, kunst en handvaardigheid, sport- en fitnessactiviteiten, uitstapjes en nog veel meer. Naschoolse programma's kunnen worden geleid door scholen zelf, maatschappelijke organisaties of bedrijven.
BramBram answered 1 jaar ago
Een naschools programma is een soort buitenschools programma dat kinderen en jongeren de mogelijkheid biedt om in een veilige omgeving verrijkende activiteiten te ondernemen. Naschoolse programma's bieden onder meer huiswerkbegeleiding, bijles, kunst en ambacht, sport en excursies. Ze variëren sterk wat betreft de diensten die ze aanbieden, maar alle naschoolse programma's zijn erop gericht kinderen positieve ervaringen en mogelijkheden te bieden buiten de schooldag.