Bekijk VragenCategorie: onderwijswat is een openbare basisschool?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wat is een openbare basisschool?
4 Antwoorden
JorisJoris answered 2 jaar ago
Een openbare basisschool is een school die gratis onderwijs biedt aan kinderen van de kleuterschool tot de vijfde klas. Ze wordt gefinancierd door de overheid en bestuurd door het lokale schoolbestuur.
TijmenTijmen answered 2 jaar ago
Een openbare basisschool is een school die wordt gefinancierd en bestuurd door de overheid. Openbare scholen zijn beschikbaar voor alle kinderen die binnen de grenzen van het district wonen, ongeacht gezinsinkomen of ras/etniciteit.
ErnestErnest answered 2 jaar ago
Een openbare basisschool is een school die wordt gefinancierd en bestuurd door de overheid. De school staat open voor alle leerlingen die binnen de grenzen van het district wonen, en er wordt geen schoolgeld gevraagd. Openbare basisscholen bieden gewoonlijk kleuterklassen tot en met de vijfde klas, hoewel sommige ook de zesde klas aanbieden.
DouweDouwe answered 2 jaar ago
Een openbare basisschool is een school die wordt gefinancierd en bestuurd door een lokale of staatsoverheid. Deze scholen staan open voor alle leerlingen die binnen de grenzen van het district wonen, ongeacht het gezinsinkomen of de financiële draagkracht.