Bekijk VragenCategorie: schoolspullenwat is een schoolagenda?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wat is een schoolagenda?
4 Antwoorden
ZefZef answered 2 jaar ago
Een schoolagenda verwijst naar het rooster dat een school volgt om ervoor te zorgen dat alle leerlingen de kans krijgen om onderwijs te volgen. Het kan gaan om lesuren, examentijden en vakantieperiodes. Elk gezin kan ook zijn eigen unieke rooster hebben, dus het is belangrijk dat ouders de agenda van hun kind kennen, zodat ze aan al hun verplichtingen kunnen voldoen  Ouders stellen vaak vragen over plaatselijke schoolagenda's, omdat scholen op verschillende tijden beginnen, op verschillende tijden eindigen en door het jaar heen verschillende vrije dagen hebben.
HesselHessel answered 2 jaar ago
Een schoolagenda is een planner waarin leerlingen hun huiswerkopdrachten, toetsen en andere belangrijke informatie noteren. Een agenda bevat meestal ruimte voor de datum, de dag van de week, het onderwerp en de naam van de leraar. Er kan ook een takenlijst in staan en een plek om cijfers bij te houden.
FeddeFedde answered 1 jaar ago
Een schoolagenda is een planner waarmee leerlingen hun huiswerk, toetsen en andere belangrijke schoolgerelateerde informatie kunnen bijhouden. Meestal heeft de agenda een deel voor elke dag van de week, met verschillende kleuren of strepen om de verschillende soorten informatie aan te geven (huiswerk wordt bijvoorbeeld meestal met blauwe inkt geschreven, terwijl proefwerken met rode inkt worden geschreven). Sommige agenda's bevatten ook een kalender, zodat leerlingen kunnen zien welke opdrachten op welke dagen moeten worden afgeleverd.
GijsGijs answered 1 jaar ago
Een schoolagenda is een document dat gewoonlijk het lesrooster en de huiswerkopdrachten van een leerling bevat. Het kan ook andere belangrijke informatie bevatten, zoals contactinformatie van de leraar, examendata en buitenschoolse activiteiten. Sommige leerlingen geven de voorkeur aan digitale agenda's, die online of via een mobiele app kunnen worden geraadpleegd.