Bekijk VragenCategorie: schoollessenWat is een zuur in scheikunde?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
Mijn scheikundeleraar gaf ons huiswerk vandaag over zuren en basen, maar ik heb moeite met het begrijpen van de vragen over zuren. Wat is een zuur in scheikunde?
6 Antwoorden
CiscoCisco answered 2 jaar ago
In de scheikunde is een zuur een stof met een zure smaak die met andere stoffen reageert en zo een bijtend effect heeft. De meest voorkomende zuren zijn zoutzuur, zwavelzuur en salpeterzuur. Zuren worden veel gebruikt in de industrie en de handel, maar ook in huis.   De zuren worden in twee groepen ingedeeld: organische zuren en anorganische zuren. Organische zuren zijn zuren die koolstofatomen bevatten, terwijl anorganische zuren geen koolstofatomen bevatten. Anorganische zuren worden verder onderverdeeld in twee groepen: minerale zuren en binaire zuren. Minerale zuren komen van nature in het milieu voor, terwijl binaire zuren worden geproduceerd door de combinatie van twee elementen.
ArnoArno answered 2 jaar ago
Een zuur is een molecuul of ion dat een proton (H+) afstaat aan een ander molecuul of ion. Wanneer een zuur een proton afstaat, wordt het negatief geladen en het andere molecuul of ion wordt positief geladen. Dit proces wordt "zuur-base chemie" genoemd en is het fundamentele proces dat aan veel chemische reacties ten grondslag ligt.
ValentijnValentijn answered 2 jaar ago
An acid is a molecule or ion capable of donating a proton (hydrogen ion H+) to another molecule or ion. Abrasive, citric, and nitric acids are all examples of acids. When an acid dissociates in water, it increases the concentration of hydronium ions ( H3O+). Acids have a sour taste, and turn blue litmus paper red. The opposite of an acid is a base.
StijnStijn answered 2 jaar ago
Een zuur is een molecuul dat in oplossing protonen (H+) afgeeft. In water vormen deze protonen hydronium-ionen (H3O+). Zuren zijn karakteristiek zuur van smaak en hebben een pH van minder dan 7,0. Veel voorkomende zuren in voedsel zijn azijn en citroenzuur.
ValentijnValentijn answered 1 jaar ago
In de scheikunde is een zuur een stof die protonen (H+ ionen) afstaat aan andere stoffen. Hierdoor worden ze zuurder. Koolzuur (H2CO3) bijvoorbeeld geeft waterstofionen af en maakt water (H2O) zuurder. De sterkte van een zuur wordt gemeten aan de hand van zijn vermogen om protonen af te staan. Hoe sterker het zuur, hoe meer protonen het kan schenken. De zuren worden gemeten op de pH-schaal, die van 0-14 reikt. Zuren hebben een pH-waarde onder 7, terwijl basen een pH-waarde boven 7 hebben. Zuiver water heeft een neutrale pH van 7.
EvertEvert answered 1 jaar ago
Een zuur is een molecuul of ion dat een proton (H+) kan afstaan aan een ander molecuul of ion. Het tweede molecuul wordt dan een base. Wanneer zuren en basen reageren, vormen ze zouten en water.